Familien stammer hovedsagelig fra bønder, håndværkere og husmænd i Vejlby og Lyngby/Brabrand sogne i Århus amt

Velkommen til vores hjemmeside

Der vil i et lille samfund som Vejlby være mange gengangere blandt forfædrene, fordi mange af personerne har haft fælles olde eller tipoldeforældre, formodentlig uden at de selv vidste det.
Nogle navne vil optræde i forskellige slægtsled, det skyldes den store spændvidde i alderen på de forskellige familiemedlemmers afkom.
Der vil desuden også være mange person sammmenfald mellem min mormors og min farfars familie, da de begge er rundet ud af Vejlby slægter
.Min oldefar Niels Justs familie er skrevet med sort, mens min oldemor Dorthes familie er skrevet med brunt
.
De forskellige medlemmer af familens arbejde er skrevet med grønt.
De forskellige ægtepars børn er med kursiv og den direkte familie er med fede typer.
Fødsel og død er med røde bogstaver.
Siden starter med en oversigt over personerne, der er uddybende beskrivelser efter oversigten.

Familienavne: Just, Hjortshøj, Abild og mange "sen" navne

                                                Oversigt
 Farfar
1. Jens Laursen Alfred Jensen (1899-1984)
Oldeforældre
2. Niels Just Jensen
 (1878-1964) + 3. Dorthe Just Jensen (1871-1964)
Tipoldeforældre
4. Christen Jensen (1840-1921) + 5. Bodil Marie Just (1844-1897)
6. Jens Laursen Andersen (1835-1900) + 7. Dorthe Marie Jensdatter (1831-1904)
Tip 
2 oldeforældre
8. Jens Christensen (1816-1865) + 9. Karen Rasmusdatter (1815-1886)
10. Laurs Pedersen Just (1809-1864) + 11. Ane Marie Sørensdatter Abild (1815-1850)
12. Laurs Andersen (1804-1877) + 13. Ane Marie Jensdatter (1800-1870)
14. Jens Nielsen Staldmester (1793-1870) + 15. Dorthe Laursdatter (1797-1840)
 
Tip 3 oldeforældre
16. Christen Hansen (1784-1871) + 17. Mette Marie Jensdatter (1791-1866)
18. Rasmus Sørensen Vibek (1764-1824) + 19. Ane Hansdatter (1768-1846)
20.Peder Jensen Just (1757) + 1812) +
21. Bodil Laursdatter Hjortshøj (1770-1836)
22. Søren Jensen Abild (1786-1852) + 23. Maren Larsdatter (1775-1847)
24. Anders Nielsen (1760-) + 25. Ane Eskildsdatter (1764-1844)
26, Jens Nielssen  (1766-) + 27. Kiersten Pedersdatter  (1771-)
28. Niels Jensen Staldmester  (1747-1807) + 29. Bodil Eskildsdatter (1757-1801)  
30. Lars Jensen  (1747-1817) + 31. Anne Jensdatter (1754-1818)
Tip 4 oldeforældre
32. Hans Christensen (1732-1812) + 33. Mette Andersdatter (1736-1796)
34. Michel Pedersen (1744-1793) + 35. Birthe Sørensdatter (1752-1800)
36. Søren Laursen Vibek (1731-1781) + 37. Maren Rasmusdatter (1732-1805)
38. Hans Christensen (1731-1795) + 39. Mette Jensdatter (1733-)
40. Jens Jensen Just (1707-1761) + 41. Birthe Nielsdatter Lyng (1727-1773)
42.Laurs Andersen
 (1737-1803) + 43. Maren Sørensdatter Hjortshøj (1747-1810)
44. Jens Pedersen (1737-1797) + 45. Inger Nielsdatter Abild (1750-1810)
46. Laurs Sørensen (1720-1802) + 47. Anne Pedersdatter (1742-1800)
48. Niels Andersen  (1730-1788)
50. Eschild Pedersen  (1713-1781) + 51. Birgitte Johansdatter (1702-1791)
54. Peder Nielssen (1717-)
56. Jens Pedersen
Staldmester (før 1731-eft.1773) + 57. Anne Mouridsdatter (1720-1773)
58. Eschild Pedersen
 (1713-1781) + 59. Birgitte Johansdatter (1702-1791) 
 
Tip 5 oldeforældre
70 Søren Rasmussen (1714-1796) + 71 Maren Nielsdatter
 (-1763)
76 Christen Bach Nielsen (1697-1760) + 77 Maren Christensdatter 
(1705-1761)
78 Jens Knudsen (1691-1735) + 79 Anne Jensdatter (1694-)
82 Niels Rasmussen Lyng (1700-1781) + 83 Kirsten Ovesdatter (1699-1781)
84 Anders NN
86  Søren Sørensen Hjortshøj (1704-1771) + 33. Bodil Pedersdatter 
(1707-1761)
90 Niels Jensen Abild (1716-1790) + 91 Edel Rasmusdatter Abild (1713-1773)
94 Peder Jensen Brandt (1707-1772) + 95 Maren Pedersdatter (1717-1757)
96 Anders Nielsen Svendsen (1696-1741) + 97 Mette Rasmusdatter Torst 
(1706-)
100 Peder Eschildsen 
(-1749) + 101 Bodil Laursdatter  
102 Johan Jensen
 (-eft.1712)
116 Peder Eschildsen (-1749) + 117 Bodil Laursdatter  
118 Johan Jensen (-eft.1712)
Tip 6 oldeforældre
172 Søren Sørensen (1680-1734) + 173. Maren Nielsdatter Hjortshøj (1678-1743)
174 Peder NN 
180 Jens Olufsen (1689-før 1742) + 181 Inger Nielsdatter
 (1693-eft.1742)
182 Rasmus Abild (1672-1718) + 183 Maren Knudsdatter
 (1676-1763)
188 Jens Rasmussen Brandt (1675-1726) + 189 Zidsel Rasmusdatter
 (1679-)
190 Peder Christensen
  
192 Niels Andersen Svendsen (1657-1735) + 193 Maren Andersdatter (1665-1747)
194 Rasmus Jørgensen
Torst  (1677-1736) + 195 Anna Andersdatter
 (1681-)
200 Eschild Hansen (-1702)
232 Eschild Hansen  (-1702)  
Tip 7 oldeforældre
344  Søren Nielsen
 (1635-)
346 Niels Christensen Hjortshøj (1650-)
360 Oluf Rasmussen Frødegaard (1650-)
362 Niels Larsen (1667-)
384 Anders Svendsen (1615-1693) +
385 Maren Jensdatter (1622-1678)
388 Jørgen Rasmussen Torst (1627-1701) + 389 Mette Sørensdatter (1647-)  
Tip 8 oldeforældre
770 Jens Weffeur
 (1588-)
778 Søren Jensen (1621-)


Farfar
                                               
1. Jens Laursen Alfred Jensen f.1.nov.1899 i Vejlby død 9.feb.1984 i Vejlbybegravet på Vejlby kirkegård.
1916 Landbrugselev, 1925 vognmand
Vejlby kirkebog 1899 opslag 59
Døbt Jens Laursen Alfred Jensen søn af skomager Niels Just Jensen og hustru Dorthe Andersen 28 år i Vejlby. Faddere barnets forældre, pigen Karoline Jensen, ungkarl Niels Jensen Århus, ungkarl Anton Nielsen True
, gift med Anna Kirstine Jensen født Hansen f.12 jan.1902
   Børn:
      1. Regnar Færch Jensen f. 28.feb.1924 i Vejlby d. 9.dec.1987 i Århus
      2. Dorrit Marie Melgaard født Jensen f.1925
      3. Henning Just Jensen f.1927   
      4. Leo Just Jensen f.1933
                                                      

Oldeforældre

f.27 jan.1878 i Vejlby død 11 okt.1964 i Vejlby

2. Niels Just Jensen

Skomager, landpost. 

Vejlby kirkebog 1899 opslag 265

 begravet på Vejlby kirkegård.

Gift : Ungkarl skomagersvend Niels Just Jensen af Vejlby. Født den 27 jan 1878 i Vejlby. Forældre husmand Christen Jensen Vejlby og afdøde hustru Bodil Marie Just og pigen Dorthe Andersen sypige i Vejlby. Født den 9. jan 1871 i Vejlby sogn. Forældre Husmand jens Laursen Andersen og hustru Bodil Marie Jensen Vejlby.
Forlovere : Brudens far husmand Jens Laursen Andersen Vejlby og brudgommens fader husmand Christen Jensen Vejlby. Tillysning bestilt 16 sep., tilladelse 1. okt.
1916 folketælling : Landpostbud med indkomst på 800 kr. om året og formue på 1300 kr. skatten til staten var 3,64 kr. og kommunen 5,10.
Niels og Dorthes adoptivbarn Ejgild var født af en frøken Færch, der var kommet i uføre.I Vejlby var der diskrete ophold til den slags piger og mange af dem blev privat indkvateret. Frøken Færch blev indkvateret hos Niels og Dorthe, da hun havde født sit barn, rejste hun til Amerika for at skjule sin skam, men hendes besøg fik nogle eftervirkninger udover Eigil. Da min farmor og farfar skulle døbe deres første barn (min far), bestemte min oldemor Dorthe, at han skulle hedde Færch istedet for familienavnet Just, fordi hun troede, at alle mennesker, der rejste Amerika, blev meget rige, og så kunne hendes sønnesøn lige så godt arve nogle penge, det blev der ikke noget ud af, frøken Færch døde fattig i staterne. Da Niels og Dorthe blev meget gamle måtte de flytte på alderdomshjem, fordi Dorthe blev temmelig forkalket, så de flyttede fra Vikærsvej 10, hvor de boede i samme hus som min farfar og farmor, til de gamles hjem i Vejlby, hvor de døde kort efter med kort tids mellemrum.

   Børn:

 1. Jens Laursen Alfred Jensen f.1.nov.1899 i Vejlby d.9.jan.1984 i Vejlby (ane 1)
      2. Ejgild Færch Nielsen f.5.ja.1913 i Vejlby adoptivsøn

3. Dorthe Just Jensen f. Andersen f.9 jan.1871 i Vejlby død 1964 i Vejlby begravet på Vejlby kirkegård.
Opvoksede på Vejlby fed. Malkepige, sypige inden hun blev gift. Karakterer ved konfirmationen: kundskaber g. opførsel ug

Tipoldeforældre

f.29.nov.1840 i Grundfør død 7.okt.1921 i Vejlby

.

4. Christen Jensen

Tjenestekarl, væver, husmand, arbejdsmand,alderdomsunderstøttelse.
Christen kommer fra Tilst til Hadsten og derfra til Vejlby i 1860, hvor han får et uægte barn med Bodil Marie Just

Vejlby kirkebog 1865 opslag 115
Hjemmedøbt 14 januar født 2 januar Anne Marie Laursine Jensen. Forældre fruentimmer Bodil Marie Just 20 år og udlagt barnefar Christen Jensen begge af Vejlby".
 Gift 7 maj 1865 med Bodil Marie Just.
Bor 1916 på matr. 58d de små huse tæt ved kirken i Vejlby.
Folketælling i Vejlby 1916 : Kristen er uarbejdsdygtig pga. alderdom og han lever af alderdomsunderstøttelse. Han tjener 70 kr. om året skat kommune 1,19 kr".

9. Niels Just Jensen f. 27.jan.1878 (ane 2)
     10. Niels Jensen f. 24.mar.1880
     11. Peder Just Jensen f. 20.maj.1882
     12. Dødfødt Jensen 1884
     13. Peder Just Jensen 19.feb.1885
     14. Jens Just Jensen f. 17.jul.1886
     15. Bolette Jensen f. 8.mar.1888

5. Bodil Marie Just

f.15.okt.1844 i Vejlby død 17.mar.1897 i Vejlby begravet på Vejlby kirkegård.
Vejlby kirkebog 11 apr. 1858
"Konfirmeret Bodil Marie Just datter af husmand Laurs Pedersen Just og Ane Marie Sørensdatter i Vejlby. Karakterer kundskab mg, opførsel ug"
Vejlby kirkebog 1897 opslag 327
Død den 17 marts begravet 24 mar på Vejl kirkegaard Bodil Marie Jensen født Just. Gift med husmand Christen Jensen af Vejlby. Født den 15 oktober 1844. Forældre Husmand og væver Laurs Pedersen Just og hustru Ane Marie Sørensdatter af Vejlby. 52 aar

6. Jens Laursen Andersen  f.25.feb.1835 i Vejlby, død 16.jan.1900 i Vejlby begravet på Vejlby kirkegård.
Husmand
Husmand på Vejlby fed omkring 1890 flyttede han til Vikærsvej 10, hvor der var udstykket nogle husmandssteder fra en af gårdene.
Kirkebogens vielsesdata: Brudgom: Ungkarl Jens Laursen Andersen, 25 Aar, af Veilby, [født i Vejlby] Brud: Pigen Dorthe Marie Jensdatter, 38 1/2 Aar, af Veilby, [født i Vejlby]
Forlovere: Gmdene. Jens Rasmussen og Peder Kjeldsen af Veilby 
Vejlby kirkebog 1900 opslag 303
Død Jens Laursen Andersen husejer i Vejlby født i Vejlby Hasle herred den 25 feb 1835. Forældre husmand Laurs Andersen og hustru Ane Marie Jensdatter af Vejlby. Gift med Dorthe Marie Jensdatter, 64 år
   
Børn:
      1. Jens Laursen Andersen f.12.feb.1861
      2. Dødfødt Andersen f.23.nov.1862
      3. Laurs Andersen f.9.jul.1864
     
 4. Dorthe Marie Andersen f.11.dec.1868 (ane 3)
      5. Dorthe Andersen f.9.jan.1871
      6. Ane Marie Andersen f.9.apr.1873
7. Dorthe Marie Jensdatter f.20.jun.1831 i Vejlby, død 4.jan.1904 i Vejlbybegravet 11.ja. på Vejlby kirkegård.
Tjenestepige.
Vejlby kirkebog 1904 opslag 329
Død Dorthe Marie Andersen født Jensdatter. Enke Alderdomsforsørget af Vejlby. Født i Vejlby den 20. juni 1831. Forældre Husmand Jens Nielsen Staldmester og hustru Dorthe Laursdatter. Enke efter Jens Laursen Andersen husmand af Vejlby død 16/1-1900 i Vejlby. 72 år.

Børn:
      1. Ane Marie Laursine Jensen f. 2.jan.1865
      2. Jens Laursen Jensen f. 5.maj1866
      3. Ane Marie Laursine Jensen f. 21.okt.1867
      4. Laurs Pedersen Just Jensen 22.mar.1870
      5. Karoline Jensen 1.jul.1872
      6. Søren Jensen Abild f. 3.dec.1874
      7. Bolette Jensen f.1875
      8. Dødfødt Jensen 22.feb.1877
      

Tip 2 oldeforældre

Børn:
     
 1. Christen Jensen f.29.nov.1840 (ane 4)
      2. Mette Kirstine Jensdatter f.25.dec.1842
      3. Rasmus Jensen f.17.sep.1845
      4. Niels Peder Jensen f.16.feb.1849
      5. Ane Marie Jensen 16.sep.1851
      6. Søren Jensen f.27.feb.1855
      7. Mette Marie Jensdatter f.27.feb.1855
      8. Sissel Marie Jensdatter 6.jun.1858

9. Karen Rasmusdatter

f.19.okt.1815 i Toustrup, Dallerup sogn, Skanderborg, død 24 aug.1886 i Yderup, Lyngby sogn

Lyngby kirkebog 1886 opslag 74
Død 24. august begravet 30. august Karen Rasmussen Enke efter husmand Jens Christensen i Yderup 70 år


8. Jens Christensen f.23.sep.1816 i Yderup. Lyngby sogn død 11.maj1865 i Yderup, Lyngby sogn
Væversvend, almisselem, husmand og inderste
Vielsesdato: 28. Juni 1840
Kirkebogens vielsesdata:
Brudgom: Ungkarl Jens Christensen, Væversvend, Søn af Huusm. og Væver Christen Hansen og Hustru Mette Jensdatter af Yderup, 23 1/2 gl., født 23. Sept. 1816 Brud: Tjenestepige hos Gaardmand Rasmus Pedersen i Yderup, Karen Rasmusdatt., 24½ Aar gl., født 19. Octobr. 1815. Datter af Rasmus Nielsen og Hustru Ane Hansdatter, Huusfolk i Toustrup Forlovere: Peder Nielsen, Rasmus Pedersen, Gaardmænd i Yderup Trolovelsesdag: 10de Mai Vielsesdag: 28de Juni 
Lyngby kirkebog 1865 opslag 68
Jens og Karen bor i samme hus i Yderup som Jenses forældre.
Død 11. maj begravet 18. maj Jens Christensen indsidder og almisselem i Yderup 49 år

   

f.1809 i Vejlby,d.20.nov.1864 i Vejlby begravet på Vejlby kirkegård
Boelsmand og væver
Kirkebogens vielsesdata:
Brudgom: Laurs Pedersen Just, Boelsmand og Væver, en Søn af afg. Gdmd. Peder Just i Weilbye, 28½ Aar Brud: Ane Marie Sørensdatter, Hmd. Søren Abilds Datter i Weilbye, født d. 2. Dec. 1815 Forlovere: Gdmdne Niels Knudsen og Niels Just i Weilbye Trolovelsesdag: d. 31 Marti 1838 Vielsesdag: d. 10 Juli.
Vejlby kirkebog 1864
Død Laurs Pedersen Just husmand 55 år
   

Børn:
      1. Peder Laursen Just f.14.nov.1838
      2. Niels Abild Just f.20.jan.1841
      3. Søren Abild Just f.10.jan.1842
      
4. Bodil Marie Just f.15.okt.1844 (ane 5)
      5. jens just f.20.maj 1848
      6. maren laursdatter Just f.7.jan.1850

11. Ane Marie Sørensdatter Abild

f.2.dec.1815 i Vejlby, død 10.jan.1850 i Vejlby begravet på Vejlby kirkegård
Vejlby kirkebog 1850 opslag 160
Død 7 januar begravet 15 januar Maren Laursdatter Just. Husmand Laurs Pedersen Justs datter. 1 dag gammel
Død 10 januar begravet 15 januar Ane Marie Sørensdatter Død af barselsfeber. Husmand Laurs Pedersen Justs hustru. 33 aar


12. Laurs Andersen f.5.mar.1804 i Vejlby, d.24 apr.1877 i Vejlby begravet på Vejlby kirkegård
  
 Børn:
      1.Ane Kirstine Laursdatter f.1826
      2. Anders Laursen f.1829
      3. Halvor Halvorsen f.1831 plejesøn
      4. Kirsten Laursdatter f.1832
     
 5. Jens Laursen Andersen f.25.feb.1835 (ane 6)
      6. Ane Laursdatter f.1838
      7. Inger Laursdatter f.1841
      8. Poul Laursen f.1844
      9. NN Laursdatter f.1850
13. Ane Marie Jensdatter  f.1800 i Egaa, død 22.maj 1871 i Vejlby

14. Jens Nielsen Staldmester
f.29.sep.1793 i Vejlby, død 18.maj 1870 i Vejlby
Husmand med jord, daglejer, aftægtsmand
Vielsesdato: 12. December 1817
Kirkebogens vielsesdata:
Brudgom: Ung Karl Jens Nielsen Staldmester, 25 Aar, fød i Weilbye, tiener Jacob Hiortzøj i Wejlbye Brud: Pigen Dorthe Laurs Datter, 20 Aar, fød i Weilbye, tiener Gmd. N. Ovesen Forlovere: Gmd. Anders Nielsen og Gmd. Jacob Hiortzøj Trolovelsesdag: d. 22 Juli 1817 Vielsesdag: d. 12te December 
1828 : Jens og Dorthe bygger som de første hus på Vejlby fed L.P.Bechsvej matrikel nr. 54,tegnet ca. 1900
Kirkebogens vielsesdata:
Brudgom: Enkehuusmand Jens Nielsen Staldmester, fød i Veilbye, 47 Aar, har havt de naturlige Kopper, boende i Veilbye, [...] Brud: Enkekone efter afgangne Hmd. Christen Jensen i Kasted, 39 aar gl., navnlig Maren Pedersdatter, boende i Weilbye Forlovere: Forloverne var Hmd. Rasmus Lassen Smed og Boelsmand Jens Nielsen Bomholt, begge af Veilbye Trolovelsesdag: 13 Juni 1840 Vielsesdag: d. 28 Marti 1841 
Vejlby kirkebog 1870 0pslag 273
Død Jens Nielsen kaldet Staldmester, aftægtsmand af Vejlby 76 år
   
Børn:
      1. Laurs Jensen f.1820
      2. Ane Marie Jensdatter f.1822
      3. Bodil Jensdatter f.10.aug.1826
     
 4. Dorthe Marie Jensdatter f.20.jun.1831 (ane 7)
      5. Bodil Jensdatter f.10.aug.1833
      6. Niels Jensen f.1834
      7. Jens Jensen Staldmester 23.feb.1836

15. Dorthe Laursdatter

f.26.nov.1797 i Vejlby, død 5.apr.1840 i Vejlby
Vejlby kirkebog 1840
Død Dorthe Laursdatter født i Vejlby datter af Laurs Jensen. Husmand Niels Staldmesters hustru 43 år

10. Laurs Pedersen Just


Tip 3 oldeforældre

16. Christen Hansen
f.1784 Balle sogn, Hids herred, Viborg amt, d.24 aug.1871 Yderup, Lyngby sogn

Børn:
     
 1. Jens Christensen f.23.sep.1816 (ane 9)
      2. Mette Kirstine Christensdatter f.5.apr.1825
      3. Niels Christensen f.1.apr.1829
17. Mette Marie Jensdatter f.1791 i Brabrand d.1866 i Yderup, Lyngby sogn

18. Rasmus Sørensen Vibek f.1764 i Toustrup, dallerup, Skanderborg, d.6.aug.1824 i Toustrup
   Børn:
      1. Søren Rasmussen Vibek f.2.jul.1796
      2. Mette Marie Rasmusdatter f.10.feb.1799
      3. Hans Rasmussen f.1.nov.1804
      4. Mette Marie Rasmusdatter f.31.mar.1805
      5. Laurs Rasmussen 8.mar.1808
      6. Maren Rasmusdatter 18.okt.1812
      7. Karen Rasmusdatter 19 okt 1815
      
8. Kirsten Rasmusdatter 19.okt.1815 (ane 9)
19. Ane Hansdatter
f.1768 i Linaa sogn, d.11.dec.1846 i Toustrup, dallerup, Skanderborg

20.Peder Jensen Just f.1757 i Vejlby død 7.aug.1812 i Vejlby begravet på Vejlby kirkegård.
landsoldat, bonde og gaardbeboer
Mens han var landsoldat boede han i Elev og her traf han Bodil, hvis bedste forældre stammede fra Vejlby, de blev gift den 19.sep.1788 i Elev kirke.
Kirkebogens vielsesdata:
Trolovelse: Die 11. Jul. Karl, Peder Jenssøn af Veilby ved Aarhuus og Pige Bodil Laursdotter af Eløv, desponserede. Forløvtes Mænd: Peder Sørenssøn Hjortshøj fra Veilby og Anders Hanssøn af Eløv Vielse: Die 19. Sept. copulerede
(mormors ane 30)
   
Børn:
      1. Birthe Pedersdatter Just f.1789
      
2. Maren Pedersdatter Just f.1791 (mormors ane 15)
      3. Jens Pedersen Just f.25.aug.1793
      4. Niels Pedersen Just f.8.okt.1796
      5. Christiane Sophie Pedersdatter Just f.19.apr.1802
      6. Kirsten Pedersdatter Just f.1804
     
 7. Laurs Pedersen Just (ane 10)
21. Bodil Laursdatter Hjortshøj f.14.mar.1770 i Elev død 1.okt.1836 i Vejlby begravet 6.okt. på Vejlby kirkegård.
Bodil blev gift anden gang den 12.feb.1813 i vejlby kirke med Poul Rasmussen fra Terp.                     
Kirkebogens vielsesdata:
Trolovelse: Vielse: d. 12. Febr. 1813 D. 22. August 1812 lod Poul Rasmussen af Terp og Enken Boel Laursdatter af Weilbye sig antegne til Ægteskab [...] som Forlovere: Anders Jacobsen, Søren Pouelsen
Vejlby kirkebog 1836 opslag 119:
Begravet 6. oktober død 1. oktober Bodil Laursdatter født i Elev 10 marts 1770 af Gaardmand Laurs Andersen og hustru Maren Sørensdatter. Gaardmand Poul Rasmussens hustru 66 1/2 år gammel. Død af vattersot.
(mormors ane 31)
   
Børn med Poul Rasmussen:
      1. Ane Marie Poulsdatter f.1813
 


22. Søren Jensen Abild f.1786 i Vejlby, d.19.jul.1852 i Vejlby
   
Børn:
      1. Anne Sørensdatter f.1808
      2. Jens Sørensen f.1810
      3. Inger Sørensdatter f.1811
      4. Edel Sørensdatter f.1814

   
   5. Ane Marie Sørensdatter Abild f.2.dec.1815 (ane 11)
23. Maren Larsdatter f.29.okt.1775 i vejlby, d.30.dec.1847 i Vejlby

24. Anders Nielsen  f.3.apr.1760 i Vejlby
  
 Børn:
      1. Inger Andersdatter f.1788
      2. Mette Andersdatter f. 1789
      3. Niels Andersen f. 9.apr.1792
      4. Maren Andersdatter f.1795
      5. Eskild Andersen f.17 feb.1797
      6. Birthe Andersdatter f.1799
      
7. Laurs Andersen f.5.mar.1804 (ane 12)
25. Ane Eskildsdatter 
f.1764 i Vejlby, d.28 mar.1844 i Vejlby

26, Jens Nielssen  f.1766, d.eft.1799
  
 Børn:
     
 
1. Ane Marie Jensdatter f.1800 (ane 13)
27. Kiersten Pedersdatter  f.1771

28. Niels Jensen Staldmester  f.1747 i Vejlby, d.1807 i Vejlby
Børn:
      1. Jens Nielsen f.1787
      2. Maren Nielsdatter f.1789
      
3. Jens Nielsen Staldmester 29.sep.1793 (ane 14)
      4. Eschild Nielsen f.1800
29. Bodil Eskildsdatter  f.1757 i Vejlby, d.1801 i Vejlby

30. Lars Jensen 
f.1747, d.19.jul.1817 i Vejlby
Børn:
      1. Jens Laursen f.1783
     
 2. Dorthe Laursdatter f.26.nov.1797 (ane 15)
31. Anne Jensdatter 

f.1754, d.7.jan.1818 i Vejlby

f.1732 i Balle sogn, Hids herred, Viborg amt, d.2.okt.1812 i Balle sogn
   
Børn:
      1.Anne Hansdatter f.1772
      2. Anne Hansdatter f.omk.1773
      3. Mette Hansdatter f.1775
      4. Maren Hansdatter f.1777
      5. Karen Hansdatter f.1781
    
  6. Christen Hansen f.1784 (ane 16)
33. Mette Andersdatter f.1736 i Balle sogn, Hids herred, Viborg amt, d.13.sep.1796 i Balle sogn

 
Tip 4 oldeforældre
                                          
32. Hans Christensen

34. Michel Pedersen f.1744, d.1793 i Brabrand

f.1752 d.1800 i Brabrand

 Børn:
      1. Maren Michelsdatter f.1780
      2. Peder Michelsen f.1782
      3. Dorthe Marie Michelsdatter 1786
      4. Kirsten Michelsdatter f.1789
    
  5. Mette Marie Jensdatter f.1791 (ane 17)
35. Birthe Sørensdatter

36. Søren Laursen Vibek f.1731 i Toustrup,Dallerup, Skanderborg, d.8.maj 1781 i Toustrup
   Børn:
    
  1. Rasmus Sørensen Vibek f.1764 (ane 18)
      2. Anne Sørensen Vibek f.1774

37. Maren Rasmusdatter f.1732 i Toustrup,Dallerup, Skanderborg, d.15.jun.1805 i Toustrup

f.1731 i dallerup, d.1795 i Linaa
   
Børn:
      1.Anders Hansen f.1762
      2. Enger Marie Hansdatter f.1763
     
 3. Ane Hansdatter f.1768 (ane 19)
      4. Maren Hansdatter f.1769
39. Mette Jensdatter f.1733 i Dallerup

38. Hans Christensen

Børn:
      1. Edel Jensen Abild f.1775
      2. Peder Jensen Abild f.1777
      3. Rasmus Jensen Abild f.1780
      4. Niels jensen Abild f.1783
     
 5. Søren Jensen Abild f.1786 (ane 22)
      6. Knud Jensen Abild f.1789
      7. Ole Jensen Abild f.1792

45. Inger Nielsdatter Abild

f.1750 i Vejlby, d.1810 i Vejlby

40. Jens Jensen Just f.1707 i Vejlby,d.1761 i Vejlby (mormors ane 60)
Fæstebonde.
Gården er fæstet  under Havreballegård og Stjernholm amter 
  
 Børn:
      1. Kirsten Jensdatter f.omk.1753
      2. Kirsten Jensdatter f.1754
      3. Anna Jensdatter f.1756
      
4. Peder Jensen Just f.1757 (ane 20, mormors ane 30)
      5. Niels Jensen Just f.1759

41. Birthe Nielsdatter Lyng f.1727 i Vejlby, d.5.apr.1773 i Vejlby (mormors ane 61)

42.Laurs Andersen
f.1737 i Elev, d.27 mar.1803 i Elev
   Børn:
      
1. Bodil Laursdatter Hjortshøj f.14.mar.1770 (ane 21, mormors ane 31)
      2. Mette Laursdatter f.1772
      3. Søren Laursen f.1773
      4. Maren Laursdatter f.1776
      5. Kirsten Laursdatter f.1778
      6. Dorthe Laursdatter f.1780
      7. Marie Anne Laursdatter f.1782
      8. Anders Laursen f.1785
      9. Dorthe Marie Laursdatter f.1788
     10. Anders Laursen f.1790

43. Maren Sørensdatter Hjortshøj f.1747 i Vejlby, d.6.mar.1810

44. Jens Pedersen

f.1737, d.1797 i Vejlby

46. Laurs Sørensen

f.1720 i Vejlby, d.2.sep.1802 i Vejlby

2. Maren Laursdatter f.29.okt.1775 (ane 23)
      3. Peder Laursen f.17.maj 1778
      4. NN Laursen f.17.sep.1780
      5. Karen Laursdatter f.30.sep.1781
      6. Karen Laursdatter f.29.maj 1784

47. Anne Pedersdatter

f.1742 i Elev, d.1800 i Vejlby

 Børn:
      1.Anne Laursdatter f.20.jun.1773
      

f.1730 i Elsted, d.1788 i Vejlby

.
Først gift med ?, derefter i 1762 med

Birthe Nielsdatter Lyng (ane nr.41)
   

Børn med ?
     
 1.Anders Nielsen f.3.apr.1760 (ane nr.24)
   Børn med Birthe Nielsdatter Lyng:
      1. Jens Nielsen f.1763
      2. Mette Nielsdatter f.1765
      3. Inger Nielsdatter f.1766
      4. NN Nielsen f.omk.1770
      5. Boye Nielsen f.1772

48. Niels Andersen 

f.1713 i Vejlby, d.1781 i Vejlby

50. Eschild Pedersen 

Børn:
      1. Peder Eschildsen f.1747
      2.Laurs Eschildsen f.omk.1752
     

3. Bodil Eskildsdatter f. 1757 (identisk med ane 29)
     

4. Ane Eskildsdatter f.1764 (ane nr.25)
      5. Maren Eschildsdatter

f.1702, d.1791 i Vejlby  

51. Birgitte Johansdatter 

f.1717
  
 Børn:
     

 1. Kiersten Pedersdatter f.1771 ( ane 27)

54. Peder Nielssen 

f.før 1731, død eft. 1773 i Vejlby

56. Jens Pedersen Staldmester 

Børn:
      1. Peder Jensen Staldmester f.1746
     
 2. Niels Jensen Staldmester f.1747 (ane 28)
      3. Ellen Jensdatter
      4. Margrethe Jensdatter f.1753
      5. Christen Jensen f.1763
      6. Maren Jensdatter f.1765

Børn:
      1. Peder Eschildsen f.1747
      2.Laurs Eschildsen f.omk.1752
     

3. Bodil Eskildsdatter f. 1757 (ane 29)
     

4. Ane Eskildsdatter f.1764 (ane nr.25)
      5. Maren Eschildsdatter

59. Birgitte Johansdatter
f.1702, d.1791 i Vejlby  identisk med ane nr.51

57. Anne Mouridsdatter f.1720, d. 14.mar.1773 i Vejlby

58. Eschild Pedersen f.1713 i Vejlby, d.1781 i Vejlby identisk med ane 50
   

oldeforældre

Tip 5

 
70 Søren Rasmussen
f.1714, d.26.nov.1796 i Brabrand.
  
 Børn med Birthe Sørensdatter:
      1. Rasmus Sørensen f.1746
   Børn med Maren Nielsdatter:
     
 1. Birthe Sørensdatter f.1752 (ane nr.35)
      2. Niels Sørensen f.1757
      3. Mikkel Sørensen f.1759
   Børn med Marianne Jensdatter:
      1. Jens Sørensen f.1764
      2. Rasmus Sørensen f.1766
      3. mette Marie Sørensdatter f.1769
      4. Las Sørensen f.1775

71 Maren Nielsdatter død 1763

76 Christen Bach Nielsen f.omk.1697 i Stagstrup, Thisted, død 1760 i Stagstrup, Thisted
  
 Børn:
     
 1. Hans Christensen f.1731 (ane nr.38)
      2. Maren Christensdatter f.1734
      3. Christen Christensen
      4. Else Christensdatter f.1736
      5. Anne Christensdatter f.1740
      6. Niels Christensen f.1744
77 Maren Christensdatter f.1705 i Stagstrup, Thisted, død 1761 i Ugilt, Hjørring. 

78 Jens Knudsen f.1691 i Sorring, Dallerup, d.1735 i Sorring.
Gift med Anne Jensdatter 4.jun.1717
   
Børn:
      1. Jens Jensen f.1717
      2. Karen Jensdatter f.1720
      3. Maren Jensdatter f.2.jun.1721
      4. Knud Jensen f.1724
      5. Niels Jensen f.1727
     
 6. Mette Jensdatter f.1733 (ane nr.39)
79 Anne Jensdatter f.omk.1694 i Sorring, Dallerup

82 Niels Rasmussen Lyng
f.1700 i Vejlby, d.1781 i Vejlby.
Gift 1723 med Kirsten Ovesdatter.
   Børn:
      1. Ove Nielsen f.1724
      2. Rasmus Nielsen Lyng f.1725
     
 3. Birthe Nielsdatter Lyng f.1727 (ane nr.41)
      4. Rasmus Nielsen f.omk.1730
      5. Anna Nielsdatter Lyng f.1734
      6. Jens Nielsen f.1736
      7. Jens Nielsen Lyng f.1740

83 Kirsten Ovesdatter f.1699 i Vejlby, d.1781 i Vejlby

84 Anders NN
   
Børn:
      
1. Laurs Andersen f.1737 (ane nr.42)
      2. Rasmus Andersen f.1739

86  Søren Sørensen Hjortshøj f.5.mar.1704 i Vejlby, død 1771 i Vejlby og begravet 19.feb. på Vejlby kirkegård.
Halvgaardbeboer gaardfæster af matr. 20 (23) Hjortshøjs minde
Han blev gift den 19.jan. 1733 med Bodil Pedersdatter, tidligere var han gift med Giertrud Olufsen, nr.3 giftemål var med Johanne Nielsdatter i 1762 i Vejlby kirke. (mormors
ane 48)
   
Børn med Giertrud Olufsen:
      1. Giertrud Sørensdatter Hjortshøj f.20.jun.1734
   Børn med Bodil Pedersdatter:
      
1. Peder Sørensen Hjortshøj f.1735 (mormors ane 24)
      2. Ole Sørensen Hjortshøj f.1741
      3. Niels Sørensen Hjortshøj f.1742
     
 4. Maren Sørensdatter Hjortshøj f.1747 (ane 43)
      5. Kirsten Sørensdatter Hjortshøj f.1749
33. Bodil Pedersdatter f.1707
, død 1761 i Vejlby, begravet på Vejlby kirkegård (mormors ane 49)

1. Eschild Pedersen f.1713 (ane nr.50)
      2. Søren Pedersen f.1723 (mormors ane 46)

      
3. Laurs Pedersen
101 Bodil
Laursdatter 

f.før 1698


90 Niels Jensen Abild f.1716 i Vejlby, d.1790 i Vejlby begravet på Vejlby kirkegård den 21.mar. (mormors ane 50)
Boelsmand 

   
Børn:
      
1. Kirsten Nielsdatter Abild f. 1745 (mormors ane 25)
      2. Rasmus Nielsen Abild f.1745
      
3. Jens Nielsen Abild f.1747 (mormors ane 26)
      4. Laurs Nielsen Abild f.1748
      
5. Inger Nielsdatter Abild f.1750 (ane nr.45)
      6. Anne Nielsdatter Abild f.1756
91 Edel Rasmusdatter Abild f.1713 i Vejlby, d.1773 i vejlby (mormors ane 51)

94 Peder Jensen Brandt f.1707 i Elev, død 1772 i Elsted.
 Gift 23.nov.1738 med Maren
   
Børn:
      1. Maren pedersdatter f.1739
      2, Dorthe Pedersdatter f.1740
     
 3. Anne Pedersdatter f.1742 (ane nr.47)
      4. Christen Pedersen f.1745
      5. Mette Pedersdatter f.1746
      6. Christiane Pedersdatter f.1747
      7. Niels Pedersen f.1750
      8. Jens Pedersen f.1752
      9. kirsten Pedersdatter f.1754
    10. NN Pedersen f.1757

95 Maren Pedersdatter f.13.jun.1717 i Elev, død 1757 i Elev

96 Anders Nielsen Svendsen f.1696 i Elsted, død 1741 i Elsted
   
Børn:
      
1. Niels Andersen f.1730 (ane nr.48)
97 Mette Rasmusdatter Torst
f.1706 i Elsted.
Hun var også gift med Niels Pedersen

100 Peder Eschildsen død 1749 i Vejlby
  

 Børn:
      

 1. Birgitte Johansdatter f.1702 (ane nr.51)

102 Johan Jensen død eft.1712
   

Børn:
     

død 1749 i Vejlby identisk med ane 100 (mormors ane 92)
  

 Børn:
      

1. Eschild Pedersen f.1713 (ane nr.50)
      2. Søren Pedersen f.1723 (mormors ane 46)
      
3. Laurs Pedersen
117 Bodil
Laursdatter 

f.før 1698 identisk med ane 101(mormors ane 93)

116 Peder Eschildsen

død eft.1712 identisk med ane nr.102
   

Børn:
     

118 Johan Jensen

 1. Birgitte Johansdatter f.1702 (ane nr.51)

oldeforældre

  Tip 6

f.1680 i vejlby, død 1734 i Vejlby, begravet på Vejlby kirkegård.
Fæstegaardmand.
 Han nævnes 1660 som fæstegårdmand på gl. matr. Nr. 23 i Vejlby, gården senere matr. Nr. 20, blev kaldt Skorphøj gård, det var fæstet under Sorø Akademi, senere kom gården ind under Århus Hospital, og ifølge matriklen af 1688 Havreballegård ( Marselisborg ),der 1661 blev overdraget fra kronen til privat eje som pantsætning for gæld i forbindelse med svenskekrigene.Søren Nielsen var dette år 1688 fæster af matriklen, størrelse 7 tønder, 7 skæpper, 1 fjerdingkar oh 2,5 album.
I et skifte fra 1743 siges det at Søren Sørensen var fæster af en halvgård, og det oplyses at den hartkorn var 3 tønder, 7 skæpper, 2 fjerdingkar og 2,5 album, hvilket er nøjagtigt halvdelen af Søren Nielsens gård. Derfor regner man med at Søren Sørensen har overtaget gården efter sin far Søren Nielsen
(mormors ane 96)
   

Børn:
     

 1. Søren Sørensen Hjortshøj f.5.mar.1704 (ane 86. mormors ane 48)
      2. Niels SørensenHjortshøj f.omk.1706
      3. Maren Sørensdatter Hjortshøj f.1708
      4. Inger Sørensdatter Hjortshøj f.omk.1710

172 Søren Sørensen

f.omk.1678 i Vejlby, død 1743 i Vejlby og begravet på Vejlby kirkegård (mormors ane 97)

173. Maren Nielsdatter Hjortshøj

 1. Bodil Pedersdatter f.1707 (ane 87, mormors ane 87)
      2. Maren Pedersdatter

174 Peder NN f.før 1692 (mormors ane 98)
   

Børn:
     

Børn:
      1. Kirsten Jensdatter f.1715
      

2. Niels Jensen Abild f.1716 (ane nr.90, mormors ane 50)
      3. Anne Jensdatter f.1717
      4. Oluf Jensen f.719
      5. Anne Jensdatter f.1720
      6. Mette Jensdatter f.1734

181 Inger Nielsdatter f.omk.1693 i Vejlby, død eft.1742 (mormors ane 101)

182 Rasmus Abild  f.1672 i Vejlby, d.23.nov.1718 i Vejlby. (mormors ane 102)

180 Jens Olufsen f.1689 i Vejlby, d.før 1742 i Vejlby (mormors ane 100)
   

Børn:
      1. Peder Rasmussen Abild f.1698
      2. Dorthe Rasmusdatter Abild f.1701
      3. Karen Rasmusdatter Abild f.1701
      4. Mette Rasmusdatter Abild f.1708   
      5. Anne Rasmusdatter Abild f.1711
     
 6. Edel Rasmusdatter Abild f.1713 (ane nr.91, mormors ane 51)

      7. Knud Rasmussen Abild f.21.sep.1718
183 Maren Knudsdatter f.1676 i Vejlby, d.6.feb.1763 i Vejlby (mormors ane 103)

Smed iVejlby 

188 Jens Rasmussen Brandt  f.omk.1675, d.1726 i Elev.
Gift 4.mar.1703 med Zidsel

Børn:
     
 Peder Jensen Brandt f.1707 (ane nr.94)

  1. Maren Pedersdatter f.13.jun.1717 (ane nr.95)

192 Niels Andersen Svendsen  f.8.feb.1657 i Elsted, d.1735 i Elsted.
Gift 1695
   
Børn:
     
 
1. Anders Nielsen Svendsen f.1696 (ane nr. 96)
193 Maren Andersdatter f.1665 i Elsted, d.1747 i Elsted

189 Zidsel Rasmusdatter f.omk.1679 i Elev

190 Peder Christensen
 Børn:

194 Rasmus Jørgensen Torst  f.1677 i Elsted, d.1736 i Elsted.

 1. Mette Rasmusdatter Torst f.1706 (ane nr.97)

Gift i Elsted omk. 1705
   

Børn:
     

195 Anna Andersdatter f.omk.1681 i Elsted

død 1702 i Vejlby
   

Børn:
      1. Peder Eschildsen


232 Eschild Hansen 

død 1702 i Vejlby identisk med ane nr.200
   

Børn:
      
1. Peder Eschildsen (ane 116)

200 Eschild Hansen 


Tip 7 oldeforældre

344  Søren
Nielsen
f.omk. 1635 død i Vejlby.
Fæstegaardmand.
Han nævnes 1660 som fæstegårdmand på gl. matr. Nr. 23 i Vejlby, gården senere matr. Nr. 20, blev kaldt Skorphøj gård det var fæstet under Sorø Akademi, senere kom gården ind under Århus Hospital, og ifølge matriklen af 1688 Havreballegård ( Marselisborg ),der 1661 blev overdraget fra kronen til privat eje som pantsætning for gæld i forbindelse med svenskekrigene.Søren Nielsen var dette år 1688 fæster af matriklen, størrelse 7 tønder, 7 skæpper, 1 fjerdingkar oh 2,5 album. I et skifte fra 1743 siges det at Søren Sørensen var fæster af en halvgård, og det oplyses at den hartkorn var 3 tønder, 7 skæpper, 2 fjerdingkar og 2,5 album, hvilket er nøjagtigt halvdelen af Søren Nielsens gård. (mormors ane 192)
   
Børn:
      
1. Søren Sørensen f.1680 (ane 172, mormors ane 96)

346 Niels Christensen Hjortshøj f.omk.1650, død i Vejlby.
Fæstebonde.
Fæstebonde i 1683 på Tøndegården. matr. 25
(mormors ane 194)
   Børn:                                                                                                                                                                        
      1. Maren Nielsdatter Hjortshøj f.omk.1678 (ane 97)


360 Oluf Rasmussen Frødegaard f.omk.1650, d. i Vejlby (mormors ane 200)
   Børn:

      1. Jens Olufsen f.1689 (ane nr.180, mormors ane 100)

362 Niels Larsen f.omk.1667 i Vejlby (mormors ane 202)
   
Børn:
      
1, Inger Nielsdatter f.omk.1693 (ane nr.181, mormors ane 101)
      2. Laurids Nielsen f.1695
      3. Mogens Nielsen f.1697

f.1615 i Elsted, d.1693 i Elsted.
Gift 11.apr.1653
   Børn:
      1. Niels Andersen Svendsen f.8.feb.1653 (ane 192)
385 Maren
Jensdatter 

f.1622 i Elsted, d.1678 i Elsted

388 Jørgen Rasmussen Torst 

f.1627 i Skødstrup, d.1701 i Elsted
   
Børn:
      

1. Rasmus Jørgensen Torst f.1677 (ane nr.194)
389 Mette Sørensdatter

f.1647 i Skødstrup

384 Anders Svendsen

8 oldeforældre

Tip 

770 Jens Weffeur

f.omk.1588 i Elsted
   

Børn:
      

1. Maren jensdatter f.1622 (ane nr.385)

 778 Søren Jensen
f.1621 i Skødstrup
   
Børn:
      1. Mette Sørensdatter f.1647 (ane nr.389)